Azenru

Azərbaycanın elektron hökumət texnologiyaları istiqamətində ixtisaslaşan SİNAM şirkəti Qırğızıstanda Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən və Qırğızıstan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında Hidrometeorologiya Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən "“QırğızHidroMet”in arxivinin uzunmüddətli saxlanması üçün elektron daşıyıcılara keçirilməsi və elektron daşıyıcılarda hidrometeoroloji (HM) məlumatlar fondunun yaradılması" üzrə layihəni başa vurub.

Görülən işlər Dünya Bankının “Mərkəzi Asiyada hidrometeoroloji xidmətlərin modernləşdirilməsi” regional layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib.

2014-cü ilin mart ayında başlayan layihə çərçivəsində sənədlərin saxlanması üçün zəruri infrastruktur yaradılmış, arxivin uzunmüddətli saxlanma üçün elektron daşıyıcılara keçirilməsi və elektron daşıyıcılarda hidrometeoroloji məlumatlar fondunun yaradılması üçün müvafiq avadanlıqlar və proqram təminatı təchiz olunmuş, lokal kompüter şəbəkəsi yaradılmış və işçilər üçün  avtomatlaşdırılmış iş yerləri hazırlanmışdır.

Layihə çərçivəsində 880 000 səhifədən artıq hidrometeorologiya sənədlərinin elektron surətləri yaradılmış, bu surətlərin sənədlər haqqında müvafiq məlumatlarla birlikdə elektron arxiv bazasına daxil edilməsini, arxiv bazasında yadda saxlanmasını və sənədlərin rekvizitləri üzrə onların axtarılması və s. imkanları təmin edən proqram təminatı hazırlanmış və tətbiq olunmuş və nəticədə agentliyin hidrometeoroloji məlumatlar üzrə elektron arxivi yaradılmışdır.

Bundan əlavə, “SİNAM” şirkəti tərəfindən müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq agentliyin müvafiq işçilərinin həm arxiv proqramından, həm də bir neçə digər ixtisaslaşdırılmış proqram təminatından istifadəsi üzrə treninqlər həyata keçirilib.

 

QırğızHidroMet

Seçmə Proqram Təminatı

Partnyorlarımız