Azenru

SINAM CİS verilənlər bazası

Həllin təyinatı

 • CİS verilənlərinin toplanması və saxlanması üçün nəzərdə tutulub.
 • Coğrafi verilənlərin toplanması və idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub.
 • 6 ildən artıqdır, istifadə olunur.

Xəritə nümunələri

Yaşayış məntəqələri (Azərbaycan)                              Yollar, göllər, yaşıllıq əraziləri (Azərbaycan)

 

İnzibati bölgü (Azərbaycan və Gürcüstan)                              Torpaqdan istifadə (Bakı)

Fayl formatları

Verilənlər bazaları aşağıdakı formatlarda çıxışı dəstəkləyir:

 • ESRI Personal Geodatabase – Azərbaycan dili simvollarından ibarət UNICODE sətrini saxlamaq imkanı ilə əlaqədar olaraq üstünlük verilən formatdır.
 • ESRI Shape (SHP / UTF-8/ daxil olmaqla) – Populyarlıq baxımından üstünlük verilən formatdır.
 • ESRI XML Record set və Workspace – Azərbaycan dili simvollarından ibarət UNICODE sətrini saxlamaq imkanı ilə əlaqədar olaraq giriş-çıxış üçün XML-ə əsaslanan formatdır.
 • Custom Formats – Naviqatorlar, izləmə qurğuları və başqa alətlər üçün spesifik formatlardır.
 • Coğrafi genişlənməyə malik SQL (WKT formatları) – Coğrafi genişlənməni dəstəkləyən verilənlər bazaları üçün istifadə edilə bilər.

Koordinat sistemi və vahidləri

CİS verilənlərinin dəqiq emalı üçün Transverse Mercator-a əsaslanan spesifik lokal metrik proyeksiya və WGS84 sferoidindən istifadə edilir.

Daxiletmə məlumatları aşağıdakı proyeksiyalarda ola bilər:

 • WGS84 en dairəsi / uzunluq dairəsi;
 • UTM;
 • Keçmiş SSRİ (Gauss Krueger, Krasovsky sferoidi);
 • İstənilən dəstəklənən ESRI ArcGIS proyeksiyaları.

Mətnin kodlaşdırılması – Mümkün olduqca Unicode (UTF-8) istifadə edilir.

Adlar 5 dildə verilir – Azərbaycan, ingilis, gürcü, rus və türk.

Yollar və yol şəbəkəsi

Avtomobil yolları aşağıdakı tiplər əsasında strukturlaşdırılıb:

 • Avtomagistrallar;
 • Şose;
 • Yerli əhəmiyyətə malik yollar;
 • Sahə yolları;
 • Torpaq yollar;

Avtomobil yolları marşrutların axtarışı və coğrafi kodlaşdırmada istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulmuş kompleks atributlarla strukturlaşdırılıb:

 • Təsviri atributlar;
 • Naviqasiya şəbəkəsi atributları;
 • Məhdudlaşdırıcı atributlar;
 • Ünvanlandırma atributları;
 • Şəbəkə və alt şəbəkələrin strukturları.

 • Vektor xəritələr üçün aşağıdakılar üzrə məlumatlardan ibarətdir:

  • Turizm obyektləri, təhsil müəssisələri, tibb və ticarət məntəqələri, təsvirləri, şəkilləri, ünvanları və əlaqə məlumatları ilə birlikdə nəqliyyat daxil olmaqla əhəmiyyətli yerlər;
  • İnzibati bölgü strukturu və inzibati ərazinin sərhədləri;
  • Şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər və s.
  • Binalar və küçə ünvanları;
  • İnfrastruktur, təsvirlər və yol hərəkəti qaydaları daxil olmaqla avtomobil yolları şəbəkələri;
  • İctimai nəqliyyat, piyada və turistlər üçün atlı marşrutları daxil olmaqla marşrutlar;
  • Su sahələri, yaşıllıq ərazilər;
  • Dəmir yolları;
  • Torpaqdan istifadə (müəyyən ərazilərdə).

  Vektor xəritələr üçün aşağıdakılar üzrə məlumatlardan ibarətdir:

  • Azərbaycan;
  • Gürcüstan;
  • Türkiyə;
  • Xəzər dənizi (dərinliklərin və əhəmiyyətli yerlərin göstərilməsi ilə);
  • Qara dəniz (yalnız su sahəsi).

  Rastr xəritələr üçün məlumatlardan ibarətdir:

  • Azərbaycan;
  • Gürcüstan.

  Aşağıdakılar üçün informasiya təmin edir:

  • GoMap.az və GoMap.ge internet portalları;
  • Yollar.Az GPS izləmə xidmətləri;
  • Yollar.Az portativ naviqasiya qurğuları;
  • Torpaqdan istifadə registri;
  • Nəqliyyat sistemləri registri;
  • Başqa müştərilər.
 • Həllin üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Çoxdilli verilənlər bazası;
  • Aşağıdakılar üzrə analoji strukturda inteqrasiya olunmuş ətraflı xəritələrin məzmunu:
   • Azərbaycan;
   • Gürcüstan;
   • Türkiyə;
  • Böyük xəritələr üçün bu verilən strukturu geniş tətbiq imkanları açır.
  • Aşağıdakılar üçün xüsusi kompleks verilən modelləri:
   • İnzibati bölgü və küçələrin ünvanlandırılması;
   • Yol hərəkəti qaydaları daxil olmaqla yol şəbəkələri;
  • Böyük həcmli verilənlər formatlarını dəstəkləyir.

  Həllin arxitekturası

  Aşağıdakılar daxil olmaqla kliyent / serverin arxitekturası:

  • 2 CİS serveri;
  • 18 ArcMap iş stansiyası;
  • 2 peşəkar MapInfo iş stansiyası.

 • Vektor xəritə serveri

  Vektor xəritələr üçün verilənlərin saxlanılması və redaktə edilməsini təmin edir.

  • ESRI Arc Server
  • Postgres SQL / Post GIS
  • CentOS Linux Server

  Rastr xəritə serveri

  Rastr xəritələr üçün verilənlərin və kosmosdan çəkilən şəkillərin saxlanılmasını təmin edir.

  • ESRI Arc Server
  • Postgres SQL / Post GIS
  • CentOS Linux Server

  İş stansiyaları

  Vektor və rastr xəritələr üçün verilənlərin redaktə edilməsi və idarə edilməsini təmin edir.

  • ESRI ArcMap
  • MS Windows 7 iş stansiyası

  MapInfo iş stansiyası

  Vektor xəritələr üçün verilənlərin MapInfo formatında saxlanılması və redaktə edilməsini təmin edir.

  • MapInfo Professional
  • MS Windows 7 iş stansiyası

Seçmə Proqram Təminatı

Partnyorlarımız