Azenru
 • SERP – müəssisənin daxili və xarici resusrslarının idarə edilməsi üçün təkminləşdirilmiş system təklif edirik.
 • SESDA – müəssisənin korporativ məlumatlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tam əsaslı platformadır.
 • SPKIS - elektron mühitdə elektron imza, şifrləmə və informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmini həlləri özündə birləşdirən proqramlar kompleksidir
 • EMPRO – Tədrisin İdarəetmə Sistemi birgə istifadəni təmin etməklə online-tədris materialların hazırlanmasında, idarə edilməsində və yayılmasında istifadə olunur.
 • GİS (Coğrafiya İnformasiya Sistemi) – məkani məlumatlarının toplanması, qorunması, təhlili və qrafik vizuallaşdırılması üçün informasiya sistemidir.
 • Verilənlər Mərkəzi – server və kommunikasiya avadanlığının yerləşdirilməsi (hosting) və abonentlərin internet şəbəkəsi kanallarına qoşulmaları üçün xüsusi binadır.

Azərbaycanın ətraflı elektron xəritəsi

Azərbaycanın ətraflı elektron xəritəsi kartoqrafik verilənlər – cədvəl, sxem və çöl işləri əsasında yaradılıb.Detailed map of Azerbaijan has been created based on map data, tables, schemes and field studies, including:

 • 65 min POI (ingiliscə Point of Interest – maraq doğura bilən obyektlər), mədəni-tarixi – 3300 POI. POI-lərin böyük əksəriyyətinə əlaqə informasiyaları, həmçinin şəkillər də daxildir.
 • 72 min km yollar, 47 min km riyazi qrafların quraşdırılmasının təşkili və Yol Hərəkət Qaydalarının atributlarının yoxlanılması və yerləşdirilməsi;
 • İnzibati bölgü – bir sıra əlaqəli verilənlər layı, o cümlədən:
 • 4500 yaşayış məntəqəsi;
 • Ölkənin rayon və şəhərləri;
 • 700 min bina və tikili;
 • 70 şəhərin binalarının ünvanlaşdırılması (poçt indeksləri də daxil olmaqla);
 • Bütün atributlar 3 dildədir – Azərbaycan, ingilis və rus.

Seçmə Proqram Təminatı

Partnyorlarımız